03.09.2015. u 21.00 Regresija

Što je to regresija ?

Iskustveno putovanje u prošle živote ?!

Da li je to potrebno, kada i kome ?

Nakon uvodnog dijela emisije, odgovarat ću na pitanja slušatelja i odrediti, da li je konkretno toj osobi potrebna regresija.