Reiki

Reiki je univerzalna iscjeljujuća energija.
Usui Shiki Ryoho je Reiki sustav prirodnog iscjeljivanja. Ovaj sustav nema nikakve religijske, 
nacionalne, rasne i intelektualne poveznice.
              
                         
Dr Mikao Usui - utemeljitelj Reiki sustava
Dr Mikao Usui - Utemeljitelj Reiki sustava

Sustav je opisan kroz 4 aspekta i 9 elemenata. Već nakon inicijacije u 1. stupanj, uz svakodnevnu praksu, 
otpočinje napredak i osobni rast osobe. Taj osobni rast se očituje kroz razvoj duhovne svijesti, iscjeljivanje 
na mentalnoj, emocionalnoj i fizičkoj razini. Konkretnom Reiki praksom i svakodnevnim življenjem Reikija, 
osoba produbljuje odnos prema sebi i na taj način se može pripremiti da primi inicijaciju u 2. stupanj.
Sustav inspirira i motivira svoje učenike da svakodnevno prakticiraju Reiki. Svakodnevna praksa 
podrazumijeva autotretman, koji je ujedno i meditacija, kao i tretmane drugim živim bićima.
Reiki energija pokreće pojedinca u jasnijem usklađivanju sa njegovom pravom prirodom.

Neke osobe, a kojima je to tako dano, već sa prvim ili drugim stupnjem Reikija, počinju javno i profesionalno
raditi Reiki tretmane drugim ljudima i ostalim živim bićima.

Četiri aspekta 

Tehnika iscjeljivanja: Forma prakticiranja Reiki Usui sistema iscjeljivanja je tehnika iscjeljivanja polaganjem ruku. Reiki, univerzalna životna energija, kanalira se kroz onoga tko prakticira Reiki za samoiscjeljivanje ili tretman drugima.  

Osobni rast: Davanje ili primanje Reikia potiče proces koji pročišćava osjećanje sebe, produbljuje prihvaćanje sebe, i potiče rast svjesnosti nečijeg istinskog Ja(stva). Tretiranje sebe temeljna je praksa Usui sistema.  

Duhovna disciplina: Bitan dio prakticiranja forme je mogućnost probuđivanja duhovne prakse. Mi postajemo svjesni svetosti svih vidova naših života. Svakodnevno prakticiranje vodi disciplini. Ona dolazi iz osobne nagrade koja je rezultat prakticiranja Reikia. Nagrada je spoznavanje kvalitete našeg odnosa prema nama samima, svijeta izvan nas, i produbljivanja duha.  

Mistični red: To su oni koji su inicirani u Usui sistem i prakticiraju ga. Oni su zajednica ili «red» onih ljudi čija osnova leži u zajedničkom iskustvu Reikia, a ne u zajedničkom uvjerenju ili vjerovanju. Reiki i prakticiranje Usui sistema zahtjeva od nas da razmatramo izbor između naše potrebe da znamo i spremnosti da se predamo nepoznatom. Ova praksa polaganja ruku daje nam sposobnost da,  ako želimo, zakoračimo u iskustvo čudesnog ili misterija. Kako uključujemo stvarnost misterije u svoj svakodnevan život, naša mogućnost mijenjanja i napredovanja proporcionalno se povećava.  

Devet elemenata   

1. Inicijacija: Ritualno se prenosi od Reiki majstora na Reiki majstora. Inicijacija omogućava da Reiki učenik stekne sposobnost kanaliranja Reikia sebi i drugima. Četiri su inicijacije za prvi stupanj, jedna (integralna) za drugi, i jedna (integralna) za Majstorski stupanj Reikia.  

2. Novac: Ovaj element premošćuje materijalni i ne-materijalni svijet, dajući iscjeljenje kroz moć i energiju novca. Svaki stupanj na putu Usui sistema ima određeni honorar: 150 USD, 500 USD i 10000 USD ( U Europi € (. Ovi honorari su dio forme. Ovaj element često je najproblematičniji za učenika. Ljudi teško pomiruju novac s duhovnom praksom. To stavlja na kušnju praktikanta Reikia da proširi vidokrug razumijevanja energije novca i energetske razmjene koja se događa kada se novac razmjeni.  

3. Simboli: Simboli Usui sistema su energetski ključevi koji dosežu razine sjedinjavanja sa sobom, drugima i misterijima života. Simboli mogu imati moć i sami po sebi. Odnos učenika sa simbolima i njihova vrijednost stvara se inicijacijom, uputama i iskustvom.  

4. Tretman: Forma tretmana, za sebe i za druge, je polaganje ruku određenim redoslijedom i pozicijama. Tretmani su temeljna praksa forme Reikia. Kroz tretmane ostvaruje se samospoznaja,  samopouzdanje i sve više se otkrivaju misteriji drugih elemenata.  

5. Usmena predaja: Usmena predaja je energetski prijenos, učenje kroz direktan kontakt i odnos Reiki Majstora te Reiki učenika. Energetski prijenos događa se kroz podučavanje forme tretmana, inicijacije, prenošenje principa Reikia, iznošenje povijesti, odgovorima na pitanja, i osobnim prisustvom pri podučavanju. Majstor predaje učeniku temeljne vrijednosti, kao i cjelinu sistema.(4 aspekata, 9 elemenata i 5 načela).  

6. Spiritualna linija: Nosioci spiritualne linije povezani su s suštinom Usui sistema. Oni poržimaju sistem s izazovom koji ima živući čovjek kao nosion živog sistema. Spiritualna linija je odvojena i razlikuje se od majstorske linije. Spiritualna linija Usui sistema danas je: Mikao Usui, Chujuro Hayashi, Hawajo Takata i Phyllis Furumoto.  

7. Povijest: Povijest govori o izvoru Reiki Usui sistema i kako se njegovao do današnjeg dana. Priča o Reikiu nudi nam letimičan uvid u ključne događaje i osobe, nosioce spiritualne linije. Također daje nam mitološka i metaforička učenja o situacijama koje srećemo u svakodnevnom prakticiranju Reikia.  

8. Duhovna načela: Pet duhovnih načela prenesena su od Dr. Usuia kao dio usmene predaje. Ona su duhovna učenja i moralni vodič u svakodnevnom životu.   

Upravo danas, nemoj se brinuti

Upravo danas, nemoj se ljutiti

Poštuj svoje roditelje, učitelje i starije

Zarađuj pošteno za svoj život

Pokazuj zahvalnost prema svim živim bićima  

9. Forma podučavanja (tečaja): Tečajevi su najbolja forma koja predstavlja, podržava i održava jednostavnost prakse. Postoje dva stupnja ili razine Reiki Usui sistema iscjeljivanja. To su prvi stupanj (1. razina) i drugi stupanj (ili 2. razina). 3. stupanj je majstorska razina.  

Evo kako na kraju jednog tečaja 1. stupnja Reikija, izgleda sretna i ispunjena grupa 04.10.2015.

20151004_200140

 
Oni dalje "pišu" povijest Reikija.