Vođena meditacija sa životnom Mandalom

Već smo više puta meditirali uz pomoć mandale. Kako je svako meditativno putovanje posebno, tako će biti i ovo.

Što je Mandala ? 

Mandala (sanskrt.: kružnica), u tibetskome budizmu, mistični kružni dijagram koji simbolizira svemir i boravište meditativnog božanstva. Mandala može imati oblik crteža, slike, skulpture ili graditeljske ili prirodne cjeline. Oko njezina središta, predstavljajući energije svemira, nižu se koncentrični krugovi koji se postupno udaljavaju od središta. Energije i bića predstavljeni su hijerarhijski raspoređenim božanskim, ljudskim, životinjskim i biljnim likovima. Mandala oslikava kozmičku i psihičku složenost svijeta u cjelini i pomaže čovjeku da, otkrivanjem tajanstvene igre sila koje djeluju u njemu samome i u svijetu, postigne iscjeljenje svijesti.

Pripremite se za ovu meditaciju. Što želite ? 

Postoje želje koje dolaze iz srca i one koje dolaze iz uma. Um misli da nešto nemamo pa to želi doseći, jer će time zadovoljiti neku svoju potrebu. Srce stremi onome što osjeća kao najviše dobro. Pogledaj od kuda naviru tvoje želje – iz osjećaja da nemaš i da si potrebita ili srca koje želi nešto ostvariti iz čiste ljubavi.

Pripremite jednu svjećicu – lučicu i zapalite je sa svrhom uvida u ovoj meditaciji. U tom cilju možete zapaliti i neki mirisni štapić ili eteričnu lampu, sa vama omiljenim eteričnim uljem.

Nakon meditacije, sa vašim uvidima i iskustvima a možete se javiti i sa pitanjima. 01 61 31 333.

Veliki zagrljaj svima

Luka Merlin

Duhovni učitelj i iscjelitelj