23.06.2015. u 21.00 sati Vođena meditacija

Pripremite ugodan ambijent sa svijećicom, mirisnim uljem ili štapićem. Možete sjesti u ugodan naslonjač ili leći na krevet.