Sreća i odgovornost – Konferencija sa HH Dalaj Lamom

20.09.2018. DAI Heilderberg kulturni centar – Njemačka od 09.30 do 11.30 sati.

Želimo li doista biti sretni, postoji samo jedan put – put vrline. Temelj vrline je moralna disciplina. Na Tibetu postoji izreka da je koračanje putem vrline teško poput vođenja magarca uzbrdo. Zadatak nije lak, jer vrlina se izgrađuje malo po malo, kao što se kuća gradi ciglu po ciglu. Dalaj Lama savjetuje: “Njegujući naviku brige za dobrobit drugih te provodeći nekoliko minuta svakog jutra u šetnji razmišljajući o vrijednosti vođenja naših života na moralan i discipliniran način, dobar je početak dana…

Ukoliko zaista želimo doprinijeti isti­nskoj sreći samih sebe i bića kojima smo okru­ženi, moramo ustrajati u dobrim djelima. Jednostavno rečeno, naj­važnije od svega je biti dobro ljudsko biće. Jer, kaže Dalaj Lama, “Znate, pozitivna djela se ne do­gađaju sama od sebe. Da se ostvare, moramo uložiti napor. Mi moramo uložiti napor. To ne može nitko drugi umjesto nas. … To je odgo­vornost svakoga od nas…“